Vodohospodářské stavby

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I. A etapa Vraňansko - Hořínský kanál - zhotovitel stavby
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I. A etapa Vraňansko - Hořínský kanál - zhotovitel stavby

[ ]

Labe, Ústí nad Labem, levý břeh -protipovodňová ochrana na Q100 na Labi
Labe, Ústí nad Labem, levý břeh -protipovodňová ochrana na Q100 na Labi

[ ]

I ⁄ 30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz
I ⁄ 30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz

[ ]

„DOLNÍ LABE“, skupina opatření č. 1 – rekonstrukce ČOV, Projekt č. 4 , Želénky – rekonstrukce ČOV
„DOLNÍ LABE“, skupina opatření č. 1 – rekonstrukce ČOV, Projekt č. 4 , Želénky – rekonstrukce ČOV

[ ]

Průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě
Průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě

[ ]