Ekologická odpovědnost

Tradiční pojetí stavitelství je náročné jak na zdroje surovin, tak energií. Každá stavba je vždy zásahem do přirozeného životního prostředí. Těchto souvislostí jsme si plně vědomi. Proto naše zodpovědnost vůči přírodě začíná již u zrodu jakéhokoliv projektu.