Stavby pro dopravní podniky

Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – 1.etapa
Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – 1.etapa

[ ]

Repanelizace úseků TT Klatovská (úsek Bendova – U Trati a úsek Sukova – zast. Dvořákova)
Repanelizace úseků TT Klatovská (úsek Bendova – U Trati a úsek Sukova – zast. Dvořákova)

[ ]

Oprava tramvajové tratě na ul. 17 listopadu v úseku ul. Vřesinská – ul. Dr. Slabihoudka
Oprava tramvajové tratě na ul. 17 listopadu v úseku ul. Vřesinská – ul. Dr. Slabihoudka

[ ]