Certifikace

Systém managementu kvality - ČSN EN ISO 9001:2016
Systém managementu kvality - ČSN EN ISO 9001:2016

[ ]

Systém environmentálního managementu - ČSN EN ISO 14001:2016
Systém environmentálního managementu - ČSN EN ISO 14001:2016

[ ]

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ČSN ISO 45001:2018
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ČSN ISO 45001:2018

[ ]

Systém managementu bezpečnosti informací - ČSN EN ISO_IEC 27001:2014
Systém managementu bezpečnosti informací - ČSN EN ISO_IEC 27001:2014

[ ]

Systém managementu kvality ve spojení se svařováním - ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006
Systém managementu kvality ve spojení se svařováním - ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006

[ ]