Certifikace

Systém managementu kvality - ČSN EN ISO 9001:2016
Systém managementu kvality - ČSN EN ISO 9001:2016

[ ]

Systém environmentálního managementu - ČSN EN ISO 14001:2016
Systém environmentálního managementu - ČSN EN ISO 14001:2016

[ ]

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ČSN OHSAS 18001:2008
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ČSN OHSAS 18001:2008

[ ]

Systém managementu bezpečnosti informací - ČSN ISO_IEC 27001:2014
Systém managementu bezpečnosti informací - ČSN ISO_IEC 27001:2014

[ ]