Business Compliance

Systém dodržování zásad STRABAG Ethik Business Compliance je živoucím systémem managementu koncernu STRABAG, který podléhá trvalým změnám a zdokonalování s ohledem na měnící se rámcové podmínky. Sestává z dokumentů Code of Conduct, Business Compliance Management System (BCMS) a Personální struktura.