Business Compliance

Systém etických pravidel Compliance koncernu STRABAG představuje živoucí systém, který podléhá soustavnému zdokonalování a úpravám s ohledem měnící se rámcové podmínky. Pozornost je věnována zejména zamezení skutkových podstat korupce, porušení práva hospodářské soutěže jakož i praní špinavých peněz všeho druhu (legalizace výnosů z trestné činnosti).