Železniční doprava nákladní – Cargo

Specializovaná organizační jednotka pro nákladní přepravy po železnici.