Železniční stavby
Mostní a umělé stavby, protihlukové stěny a opěrné zdi
Vodohospodářské stavby
Stavby trakce a elektro
Pozemní stavby
Silniční stavby – komunikace a cyklostezky
Stavby pro dopravní podniky
Ekologické stavby
Sanace svahů a skalních masivů
|
Stavba nové tramvajové tratě Modřany – Libuš je zahájena
|
STRABAG SE: Hlavní akcionář, soukromá nadace rodiny Haselsteiner, vypovídá syndikátní dohodu; žádné dividendy pro ruskou Rasperii
ODKAZY